กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2563

งานเกษียณอายุครู

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

งานเกษียณอายุครู 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานเกษียณอายุครู

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานเกษียณอายุครู
- งานเกษียณอายุครู (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- งานเกษียณอายุครู (วันที่ 6 มี.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน เม.ย.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep