กำหนดการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562


แผนงาน : ปฏิทิน มิ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep