กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6


แผนงาน : ปฏิทิน มิ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep