กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.

พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.
- พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น. (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)
- พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น. (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน มิ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep