กำหนดการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.

ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.
- ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น. (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น. (วันที่ 19 ก.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep