กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (วันที่ 13 ก.ค. 2562)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (วันที่ 13 ก.ค. 2562)
- สิ้นสุด เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (วันที่ 14 ก.ค. 2562)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (วันที่ 14 ก.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep