กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019


แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep