กำหนดการ

วันที่ 7 มกราคม 2563

ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- ป.1 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- ป.2 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- ป.3 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep