กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.

นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น.
- นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น. (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- นร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น. (วันที่ 7 พ.ย. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน มี.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep