กำหนดการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63

รายการกำหนดการของขั้นตอน

หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (วันที่ 1 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep