Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019
- งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
กำหนดการ
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 

  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ