กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019
- งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep