กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.อาคารเซนต์ปีเตอร์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.

สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.
- สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น. (วันที่ 14 ธ.ค. 2562)
- สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 14 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep