กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2563

นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น.  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น.

นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น.
- นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- นร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep