กำหนดการ

วันที่ 12 มกราคม 2563

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63

รายการกำหนดการของขั้นตอน

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63
- แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- สิ้นสุด แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (วันที่ 12 ม.ค. 2563)
- แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (วันที่ 12 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep