กำหนดการ

วันที่ 24 มกราคม 2563

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี


แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep