กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2563

วัดชุดนักเรียน ป.1 ปี 63 อาคารเซนต์แมรี่(โรงอาหารเก่า) วันที่ 22-23 ม.ค.63 08.00-15.00น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วัดชุดนักเรียน ป.1 ปี 63 อาคารเซนต์แมรี่(โรงอาหารเก่า) วันที่ 22-23 ม.ค.63 08.00-15.00น.  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วัดชุดนักเรียน ป.1 ปี 63 อาคารเซนต์แมรี่(โรงอาหารเก่า) วันที่ 22-23 ม.ค.63 08.00-15.00น.


แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep