กำหนดการ

วันที่ 28 มกราคม 2563

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63
- ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- สิ้นสุด ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep