กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63
- งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 (วันที่ 15 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.พ.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep