กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63
- งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- งานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 (วันที่ 15 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.พ.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep