กำหนดการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- สัมมนาบุคลากร ACT กับการเรียนรู้สู่วิถี New Normal / ประชุมครู 08.00-15.30 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep