กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep