กำหนดการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันอาสาฬหบูชา


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep