กำหนดการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.4 / แทรกชั้นมัธยม (ช่วงเช้า) สถานที่ตามระดับชั้น // ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ถ่ายรูปนักเรียนใหม่  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ถ่ายรูปนักเรียนใหม่

ถ่ายรูปนักเรียนใหม่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ถ่ายรูปนักเรียนใหม่
- ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ป.4 (เช้า) / แทรกชั้นประถม (เช้า-บ่าย) สถานที่ตามระดับชั้น (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.4 / แทรกชั้นมัธยม (ช่วงเช้า) สถานที่ตามระดับชั้น // ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.1 / แทรกชั้นมัธยม(เช้า) สถานที่ตามระดับชั้น //ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ถ่ายรูปภราดา ครู เจ้าหน้าที่ 09.00-15.00 น.ห้องธุรการ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep