กำหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์

มิสซาเปิดปีการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์
- มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep