กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศ นร.ม.1

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ปฐมนิเทศ นร.ม.1  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฐมนิเทศ นร.ม.1

ปฐมนิเทศ นร.ม.1

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ปฐมนิเทศ นร.ม.1
- ปฐมนิเทศ นร.ม.1 (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- ปฐมนิเทศ นร.ม.1 (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep