กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563 (วันที่ 20 ส.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ส.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep