กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- จำหน่ายใบสมัคร ม1,ม4 (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep