กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ/เสกถ้ำ/เปิดไฟคริสต์มาส

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ

วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ
- วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- วจนพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ/เสกถ้ำ/เปิดไฟคริสต์มาส (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep