กำหนดการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

วันพ่อ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วันพ่อ  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมวันพ่อ


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep