กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  4/2563

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4/2563 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep