กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2564

สอบ ป.2 , ป.4 , ป.5 / ม.4 - 5 หยุด ม.1 – ม.3

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep