กำหนดการ

วันที่ 13 เมษายน 2564

วันสงกรานต์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วันสงกรานต์  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันสงกรานต์


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep