กำหนดการ

วันที่ 19 เมษายน 2564

Summer Course 2021 วันที่ 19 เม.ย.-7 พ.ค.64

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน Summer Course 2021  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Summer Course 2021


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep