กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2564

มุทิตาจิตครูเกษียณ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน มุทิตาจิตครูเกษียณ  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มุทิตาจิตครูเกษียณ

มุทิตาจิตครูเกษียณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

มุทิตาจิตครูเกษียณ
- มุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- มุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep