กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

14-05-2021

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เตรียมเปิดภาคเรียน  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เตรียมเปิดภาคเรียน

เตรียมเปิดภาคเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เตรียมเปิดภาคเรียน
- เตรียมเปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- 14-05-2021 (วันที่ 14 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep