กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep