กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

(หยุด) วันวิสาขบูชา

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน (หยุด) วันวิสาขบูชา  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : (หยุด) วันวิสาขบูชา

(หยุด) วันวิสาขบูชา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

(หยุด) วันวิสาขบูชา
- (หยุด) วันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- (หยุด) วันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep