กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ประชุมครู/จนท ประจำเดือน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมครู/จนท ประจำเดือน  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมครู/จนท ประจำเดือน

ประชุมครู/จนท ประจำเดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมครู/จนท ประจำเดือน
- ประชุมครู/จนท ประจำเดือน (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ประชุมครู/จนท ประจำเดือน (วันที่ 28 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep