กำหนดการ

วันที่ 16 มกราคม 2564

Sat 3

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน Sat 3  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Sat 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 ก.ค. 2563)
- Sat 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2563)
- Sat 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2563)
- จัดการเรียนการสอนปกติ - Sat 3 (วันที่ 25 ก.ค. 2563)
- Sat 4 (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- Sat 5 (วันที่ 8 ส.ค. 2563)
- Sat 6 (วันที่ 15 ส.ค. 2563)
- Sat 7 (วันที่ 22 ส.ค. 2563)
- Sat 8 (วันที่ 29 ส.ค. 2563)
- Sat 9 (วันที่ 12 ก.ย. 2563)
- Sat 10 (วันที่ 19 ก.ย. 2563)
- Sat 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2563)
- Sat 12 (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- Sat 13 (วันที่ 10 ต.ค. 2563)
- Sat 14 (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- ไม่มีการเรียน Sat (วันที่ 24 ต.ค. 2563)
- Sat 15 (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
- Sat 16 (วันที่ 7 พ.ย. 2563)
- ไม่มีการเรียน Sat (วันที่ 12 ธ.ค. 2563)
- Sat 1 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- Sat 2 (วันที่ 26 ธ.ค. 2563)
- Sat 3 (วันที่ 16 ม.ค. 2564)
- sat 4 (วันที่ 23 ม.ค. 2564)
- Sat 5 (วันที่ 30 ม.ค. 2564)
- Sat 6 (วันที่ 6 ก.พ. 2564)
- Sat 7 (วันที่ 13 ก.พ. 2564)
- Sat 8 (วันที่ 20 ก.พ. 2564)
- Sat 9 (วันที่ 27 ก.พ. 2564)
- Sat 13 (วันที่ 3 เม.ย. 2564)
- Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep