กำหนดการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม.  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม.

หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม.

รายการกำหนดการของขั้นตอน

หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม.
- หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม. (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม. (วันที่ 27 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep