กำหนดการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น.

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น.

ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น.
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. (วันที่ 17 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep