กำหนดการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี

รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี
- รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี (วันที่ 28 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep