กำหนดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย

พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย
- พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย (วันที่ 26 ก.ค. 2563)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย (วันที่ 26 ก.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep