กำหนดการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

สายสัมพันธ์ ป.6 ปันน้ำใจให้น้อง

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สายสัมพันธ์ ป.6 ปันน้ำใจให้น้อง  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมสายสัมพันธ์

กิจกรรมสายสัมพันธ์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมสายสัมพันธ์
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.2 เกมกีฬา (วันที่ 10 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ม.2 ปักถุงผ้าบริจาครพ. (วันที่ 10 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ม.1 คิดถึงพ่อปันน้ำใจสู่ชุมชน (วันที่ 13 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.3 ฐานให้ความรู้ (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.5 สมุดทำมือเพื่อน้อง (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.6 ปันน้ำใจให้น้อง (วันที่ 18 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.4 ACT ถุงผ้ารักษ์โลก (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ม.4 พลังแห่งการแบ่งปัน 13.00-16.00 น. ณ ลานจอดรถฯ (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
- สายสัมพันธ์ ป.1 ฐานให้ความรู้/เกมส์ (วันที่ 4 พ.ย. 2563)
- สิ้นสุด กิจกรรมสายสัมพันธ์ (วันที่ 28 พ.ย. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ต.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep