กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS

ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS
- ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)
- ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (วันที่ 3 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep