กำหนดการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ทัศนศึกษาครู 22-24 พ.ย.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ทัศนศึกษาครู 22-24 พ.ย.63  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ทัศนศึกษาครู 22-24 พ.ย.63


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน พ.ย.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep