กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563
- ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ประกาศผลภาคเรียนที่ ป1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep