กำหนดการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประชุมครูและเจ้าหน้าที่

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมครูและเจ้าหน้าที่  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมครูและเจ้าหน้าที่

ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมครูและเจ้าหน้าที่
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep