กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ม.6 หยุดเรียน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ม.6 หยุดเรียน

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ม.6 หยุดเรียน

ม.6 หยุดเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ม.6 หยุดเรียน
- ม.6 หยุดเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- ม.6 หยุดเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep