กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3

ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3
- ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3 (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- ทัศนศึกษานครปฐม แผน Stem ป.1-3 (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep